عضویت
خرید اشتراک ماهانه
نقـــــــره ای
SILVER
یک ماهه
16هزار تومان
 • دانلود رایگان روزانه10 فایل
 • امکان دانلود فایل ویژهدارد
 • سطح دسترسیهمه فایل ها
 • دانلود از سرور سایت
 • دانلود بلافاصله پس از خرید
 • دسترسی به تمام دسته بندی ها
 • دانلود فایل های از پیش دانلود شده
خرید اشتراک
طـــــلایـــی
GOLD
سه ماهه
47هزار تومان
 • دانلود رایگان روزانه10 فایل
 • امکان دانلود فایل ویژهدارد
 • سطح دسترسیهمه فایل ها
 • دانلود از سرور سایت
 • دانلود بلافاصله پس از خرید
 • دسترسی به تمام دسته بندی ها
 • دانلود فایل های از پیش دانلود شده
خرید اشتراک
برلیــــــــان
BRILLIANT
دو ماهه
33هزار تومان
 • دانلود رایگان روزانه10 فایل
 • امکان دانلود فایل ویژهدارد
 • سطح دسترسیهمه فایل ها
 • دانلود از سرور سایت
 • دانلود بلافاصله پس از خرید
 • دسترسی به تمام دسته بندی ها
 • دانلود فایل های از پیش دانلود شده
خرید اشتراک
اختصـــــاصی
VIP
سالیانه
?هزار تومان
 • دانلود رایگان روزانه10 فایل
 • امکان دانلود فایل ویژهدارد
 • سطح دسترسیهمه فایل ها
 • دانلود از سرور سایت
 • دانلود بلافاصله پس از خرید
 • دسترسی به تمام دسته بندی ها
 • دانلود فایل های از پیش دانلود شده
خرید اشتراک